WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie

Prosimy o pomoc finansową dla Pustelni.

Na nasze konto można wpłacać darowizny:
34 1240 6670 1111 0011 2241 3215
(Pekao S.A. oddział we Wrocławiu)
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Blachnickiego 25
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Z tytułem wpłaty „Darowizna na cele kultu religijnego” można  odliczyć tę kwotę od podatku.

Dziękujemy!

Można przekazać 1,5% podatku na rzecz pustelni, szczegóły poniżej: