WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie

Prosimy o pomoc finansową dla Pustelni również poprzez składanie darowizny na Pustelnię Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego:

34 1240 6670 1111 0011 2241 3215 (Pekao S.A.)
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Zielińskiego 22/7
53-534 WROCŁAW

Z tytułem wpłaty „Darowizna na cele kultu religijnego” darczyńca może sobie odliczać tę kwotę od podatku.