WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie

Prosimy o pomoc finansową dla Pustelni również poprzez składanie darowizny na Pustelnię Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego:
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
ul. Ks. Blachnickiego 25
34-450 Krościenko n. D.
PEKAO S.A.
95 1240 1330 1111 0000 2303 1014
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele kultu religijnego – Pustelnia
Z takim tytułem wpłaty darczyńca może sobie odliczać tę darowiznę od podatku. .