image1 image1 image1 image1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          PUSTELNIA Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego znajduje się w Dursztynie na Spiszu, w domu Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

19 X 1973 Wichrówkę nabył ks. Franciszek Blachnicki obecnie Sługa Boży (w Rzymie toczy się Jego proces beatyfikacyjny). Od tego czasu dom pełnił różne zadania związane głównie z Ruchem Światło-Życie. Odbywały się tam również pierwsze oazy modlitwy.

Aktualnie – można tak powiedzieć – że dom wrócił do swojego pierwszego przeznaczenia: jako miejsce ciszy, modlitwy i doświadczenia piękna stworzenia.

Ze streszczenia katechezy Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszonej z okazji otwarcia Pustelni w listopadzie 2012 r.:

Ksiądz Biskup w katechezie przybliżył nam istotę pustelni, odnosząc się do biblijnej symboliki pustyni i samotności. Pustynia i samotność nie są celem dla człowieka. Został on stworzony do bycia w relacji do innych osób, do wspólnoty. Przez grzech jednak wszedł w niewłaściwe relacje. I właśnie dlatego człowiek potrzebuje samotności, ponieważ ona objawia mu jego grzeszną egzystencję. Samotność pozwala człowiekowi odnaleźć właściwe odniesienie do siebie samego, do innych ludzi i do Pana Boga.

Pustynia to terapia duchowa, pomagająca zobaczyć swoje zniewolenie, które polega na zaspokajaniu się szybko i byle czym, na używaniu rzeczy, a niewchodzeniu w relacje. Pustynia tych rzeczy pozbawia i objawia człowiekowi jego problem.

Pobyt w pustelni, na pustyni, czyli w miejscu, gdzie nie ma życia (hbr. mitbar, gr. eremos), to wydarzenie, w którym chodzi o doświadczenie własnej bezradności – po to, by odkryć, że moc jest poza człowiekiem, by odkryć źródło życia.

          Zapraszamy pojedyncze osoby lub małe grupy na dni skupienia, wyciszenia, modlitwy lub rekolekcje (grupa może liczyć najwięcej 15 osób).

Blue Flower

© Pustelnia 2020