image1 image1 image1 image1

Zasady

Zasady dla „pustelników” korzystających z pustelni:

-        na terenie pustelni i w domu nie korzystamy z laptopa, z Internetu, radia i TV a z komórki jedynie poza domem.

-        podczas wspólnego sprawowania Liturgii godzin oraz Eucharystii korzystamy z ksiąg liturgicznych, a nie z urządzeń elektronicznych (jak komórki, tablety itp.).

-        nosimy strój odpowiedni do charakteru Pustelni, która nie jest miejscem wypoczynkowo-wczasowym.

-        prowadzimy wyciszony styl życia, a w kaplicy i przylegającej do niej czytelni zachowujemy milczenie.

 

-     istnieje możliwość skorzystania z rozmów indywidualnych (towarzyszenia) podczas pobytu.

Blue Flower

© Pustelnia 2020